Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

DAC7: rapportageregels voor digitale platforms en online verkopen

7 feb 2024 | BTW

Handelen op online platforms zoals Amazon en Vinted wordt steeds populairder, vandaar het thema DAC7. Producten worden middels dropshipping van het ene land aan het andere land verkocht en getransporteerd, soms zelfs zonder tussenkomst van de daadwerkelijke verkoper. Ook verkoop vanuit een eigen voorraad tweedehandsspullen is denkbaar. Voor al deze internationale transacties via het web is de EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7) een nieuwe toevoeging aan de al bestaande Europese Richtlijn 2011/16/EU. Deze gaan over administratieve samenwerking op het gebied van belastingen. Maar waarom kan DAC7 voor u van belang zijn?

Wat is DAC7?

De nieuwe Europese Richtlijn DAC7 is in Nederland geïmplementeerd met de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie. DAC7 introduceert de verplichting voor platformexploitanten om data te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren over verkopers die actief zijn via hun digitale platform. Het gaat hierbij om data die betrekking hebben op de activiteiten van verkopers over de verkoop van goederen, het verlenen van persoonlijke diensten en de verhuur van onroerende zaken en transportmiddelen. Dit betekent dat platformexploitanten verplicht zijn om data over verkopers die gebruikmaken van hun digitale platform, o.a. over hun inkomsten, te rapporteren aan de belastingdienst. De belastingdiensten van de EU-lidstaten wisselen deze rapportages automatisch uit. Hierdoor hebben zij bijvoorbeeld zicht op de inkomsten van verkopers en daarbij behoren mogelijk verschuldigde belastingen.

Het kan dus zo zijn dat op basis van deze rapportages een EU-belastingdienst van mening is dat verkoop via een platform leidt tot een bron van inkomen bij de verkoper, waardoor belastingen verschuldigd kunnen worden. Ook voor al geregistreerde ondernemers betekent dit dat data uit de rapportages gematcht kunnen worden met hun administraties en aangiften. Daarbij kan een mismatch leiden tot bijbetaling van belastingen.

Waarom is DAC7 belangrijk?

In principe zijn platformexploitanten vanaf 1 januari 2023 verplicht om gegevens over verkopers op hun digitale platform bij te houden en hierover jaarlijks te rapporteren aan de belastingautoriteiten. De DAC7-richtlijn is van belang, omdat deze zorgt voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. De digitalisering van de economie en de opkomst van grensoverschrijdende digitale platformen hebben geleid tot minder zicht op activiteiten die via digitale platformen plaatsvinden. Dit verhoogt het risico dat verkopers inkomsten die gegenereerd zijn via digitale platformen, niet (volledig) aangeven in hun belastingaangifte, wat onder andere leidt tot oneerlijke concurrentie met traditionele bedrijven.

Om te komen tot beter (in)zicht is er een uniforme rapportageverplichting ingevoerd. Door deze rapportages wordt informatie over verkopers die gebruikmaken van digitale platformen doorgegeven aan de EU-belastingdiensten. Overigens zijn verkopers zich soms niet eens bewust van het feit dat er sprake kan zijn van een bron van inkomen die kan leiden tot een belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming, wanneer er wordt verkocht via digitale platformen. Qua belastingen valt hierbij met name te denken aan inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting.

Wat moet u doen als gevolg van DAC7?

DAC7 leidt tot een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten. Voor de platformexploitanten is er werk aan de winkel. Zij moeten aan hun verplichtingen op basis van DAC7 voldoen. De rapportageverplichting voor het jaar 2023 loopt inmiddels al. Niet nakomen van verplichtingen kan leiden tot boetes.

Ook voor de verkopers is er werk aan de winkel. Voor hen is het verstandig om hun verkopen via digitale platforms nader te analyseren met het oog op eventuele gevolgen voor belastingen.

Wilt u de gevolgen van DAC7 voor uw webwinkel of online platform graag in kaart brengen? Neem dan contact met ons op, een van onze ervaren adviseurs staat u graag te woord.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BTWDAC7: rapportageregels voor digitale platforms en online verkopen