Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Corporate finance

Business-culturele aandacht

Bij al onze werkzaamheden hebben we aandacht voor Duitse cultuur-, taal- en interpretatieverschillen. Daarom werken onze native Nederlandse en Duitse professionals in één team samen. Onze grensoverschrijdende fiscaal-juridische, finance en business-culturele ervaring komt als één dienst bij u. Wij ondersteunen u op de volgende gebieden.

Grensoverschrijdende fusies Nederland-Duitsland

Juridische herstructurering is soms noodzakelijk in het zicht van verkoop, rationalisering van activiteiten en financiële of fiscale optimalisatie. Wij begeleiden aandelenfusie, bedrijfsfusies en juridische fusies tussen Nederlandse en Duitse GmbH’s, BV’s en andere entiteiten. Wij kennen de risico’s, maar ook de mogelijkheden om dit fiscaal neutraal te laten verlopen.

Overnames van Duitse (familie)bedrijven

Duitsland kent net als Nederland vele familiebedrijven die geen opvolging meer hebben. De jongere garde wordt risicobewust en kiest soms zijn eigen weg. Dit maakt dat steeds meer Duitse familiebedrijven aan de markt worden aangeboden, al dan niet gefaseerd. Dit biedt het Nederlandse bedrijfsleven kansen om door middel van een directe investering in een Duitse onderneming in te stappen. Niet te onderschatten is de omvang die deze (familie)bedrijven kunnen hebben, ook al is de rechtsvorm vaak nog een eenmanszaak. Dit leidt tot complexe overnamepraktijken omdat een asset deal dan noodzakelijk is. Er kunnen niet eenvoudigweg alle aandelen via een Duitse notaris worden overgedragen, maar er zal nauwkeurig moeten worden omschreven wat wel en niet gekocht wordt. Duitse overnamekandidaten kennen ook bijzondere rechtsvormen waar we vanuit Nederlands perspectief bijzondere aandacht aan moeten besteden, zoals een GmbH & Co KG (fiscaal transparant). NeD Tax begeleidt en adviseert bij het gehele overnametraject.

Financieringsvraagstukken Nederland-Duitsland

We zoeken financiële oplossingen voor Nederlandse moedermaatschappijen en Nederlandse investeerders in Duitse vennootschappen. Denk aan alternatieve financieringsbronnen, co-financiering, familiekapitaal, Nederlands-Duitse crowdfunding, aandelenkapitaal, converteerbare obligaties, factoring, etc. We helpen financierders verantwoord te investeren over de grens.

Grensoverschrijdende strategische keuzevorming

Niet de minste Nederlandse bedrijven hebben de grootte van de Duitse economie en weerbarstigheid van de Duitse consument onderschat. De eerste stap om succesvol te zijn, is de vraag stellen naar de juiste entreestrategie voor de Duitse markt door het Nederlandse moederbedrijf. Op welke manier word ik succesvol op de Duitse markt, met kleine stapjes? Bijvoorbeeld eerst een Duitse agent (op provisiebasis?) of neem ik meteen Duitse vertegenwoordigers in dienst? Wellicht helpt een directe strategie door een alliantie aan te gaan of een strategische overname te doen? Dit denkwerk voorafgaand aan de executie ervan is alles bepalend voor het succes van slagen op de Duitse markt. Een andere belangrijke vraag die naar onze mening altijd gesteld moet worden is de vraag of de moedermaatschappij klaar is voor expansie naar Duitsland. Vaak wordt onderschat dat soms jaren geïnvesteerd moet worden in human capital en volhard moet worden om vertrouwen op te bouwen. Dit is een aanslag op het werkkapitaal van de onderneming en zeker ook op de tijd die van eenieder in de moeder- en dochterorganisatie wordt verwacht. Bij dergelijke strategische keuzes brengen wij onze ervaring graag in.

Ondersteuning Nederlandse curatoren in Duitsland

Veel Nederlandse faillissementen zijn onnodig. Vaak is een deconfiture het gevolg van door de bomen het bos niet meer zien. Een woud aan buitenlandse vennootschappen vertroebelen het zicht op de succesfactoren en op de werkelijke waarde van de onderneming. Daarmee is de levensvatbaarheid van de onderneming niet meer te onderkennen voor de ondernemer zelf, maar ook voor alle stakeholders zoals banken en investeerders. Het adagium moet dan tijdig genoeg zijn: “Houd ook uw juridische structuur Lean en meaningful”. Als het te laat is dan komen curatoren in beeld die de onderneming ontmantelen. Alle assets uit de onderneming worden dan verkocht.

NeD Tax ondersteunt Nederlandse curatoren om de waardevolle eigendommen in Duitsland te verkopen. Wij bereiden dan een pre-pack van de Duitse vennootschap voor. Met behulp van de Nederlandse moedermaatschappij en de curator kan een levensvatbaar onderdeel van de onderneming in Duitsland voor verkoop worden klaargemaakt. Vaak bestaat bij de aandeelhouders van de moedermaatschappij en/of de bestuurders een interesse om een dergelijk onderdeel over te nemen, hetgeen niet alleen de faillissementsboedel ten goede komt, maar ook een zeer voorspoedige afwikkeling van het faillissement.

Andere manieren waarop NeD Tax Nederlandse curatoren ondersteunt bij de afwikkeling in Duitsland zijn: cijfermatig inzicht geven in de toestand van de vennootschap, fiscale gevolgen en verplichtingen inzichtelijk maken, communicatie met de Duitse belastingdienst (Finanzamt), terugvragen van Duitse BTW, ‘vertaling’ van het Duitse vennootschapsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht, zodat het toepasbaar is voor Nederlandse curatoren, etc.

Contact

NeD Tax ondersteunt ondernemers en degenen die hen professioneel ondersteunen bij alle facetten van corporate finance en business development. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van deze pagina? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Corporate finance