Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

CBAM invoerheffing: bent u als importeur goed voorbereid?

26 feb 2024 | Artikelen, Fiscaal

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een belangrijke stap gezet in de strijd tegen klimaatverandering met de introductie van het Fit for 55-pakket. Dit ambitieuze plan beoogt de broeikasgasuitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, met als ultiem doel een klimaatneutraal Europa in 2050. Een sleutelelement in dit pakket is het Europese Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), een grensheffingssysteem voor CO2-intensieve producten uit niet-EU-landen.

Doelstelling, werking en toepassingsgebied van het CBAM

Het CBAM is ontworpen om een gelijk speelveld te creëren tussen EU-producenten, die moeten voldoen aan de regels van het Europese systeem voor emissiehandel (EU-ETS), en importeurs van buiten de EU, waar mogelijk lagere milieustandaarden gelden. Dit mechanisme beoogt ‘carbon leakage’ te voorkomen – het fenomeen waarbij productie verhuist naar landen met minder strikte milieuvoorschriften – en de invoer van producten met een hoge CO2-voetafdruk te beperken.

Het CBAM zal van toepassing zijn op diverse categorieën goederen zoals cement, ijzer en staal, aluminium, kunstmest, chemicaliën, en elektriciteit, inclusief de gerelateerde halffabricaten. Een interessante uitzondering binnen dit mechanisme betreft e-commerce producten met een waarde lager dan €150 per zending, die zijn vrijgesteld van de heffing.

Gevolgen voor importeurs: overgangsperiode en toekomst

Sinds 1 oktober 2023 is er een overgangsperiode gestart waarin importeurs zich moeten aanpassen aan nieuwe administratieve procedures, zonder dat er al direct een heffing wordt opgelegd. Deze periode staat in het teken van rapportageverplichtingen, waarbij importeurs gedetailleerd verslag moeten doen van de hoeveelheid en de CO2-uitstoot van ingevoerde goederen.

Met ingang van 1 januari 2026 wordt de invoer van bepaalde goederen gekoppeld aan het bezit van CBAM-certificaten, die corresponderen met de hoeveelheid CO2-uitstoot gerelateerd aan de producten. De prijs van deze certificaten zal gelinkt zijn aan die van de emissierechten binnen het EU-ETS, die niet langer kosteloos zullen zijn.

Wees voorbereid op veranderingen door het CBAM

Het CBAM stelt ondernemers en importeurs voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Een proactieve, multidisciplinaire aanpak is cruciaal voor een soepele overgang naar deze nieuwe regelgeving. Het tijdig aanpassen van informatiesystemen en administratieprocessen is essentieel om te voldoen aan de CBAM-verplichtingen en om te zorgen voor een duurzame toekomst voor de Europese handel en industrie.

Wilt u de fiscale gevolgen van de CBAM invoerheffing voor uw onderneming graag in kaart laten brengen? Neem dan contact met ons op, een van onze ervaren adviseurs staat u graag te woord.

 

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

ArtikelenCBAM invoerheffing: bent u als importeur goed voorbereid?