Buitenlands personeel binnen concernverband

11 juli 2008

Een buitenlandse werkgever moet Nederlandse loonbelasting inhouden en afdragen indien hij personen in Nederland werkzaamheden laat verrichten en hij beschikt over een (fictieve) vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger in Nederland. Een buitenlandse tussenpersoon, die bemiddelt voor zijn werknemers die in Nederland werken, wordt in ieder geval geacht een fictieve vaste inrichting te hebben in Nederland. Onder een buitenlandse tussenpersoon wordt bijvoorbeeld een uitzendbureau verstaan. In een procedure die momenteel voor de Hoge Raad speelt, concludeert Advocaat-Generaal Van Ballegooijen dat de invoering van de fictieve vaste inrichting niet uitsluitend is bedoeld voor malafide uitzendbureaus, maar ook bij het ter beschikking stellen van personeel binnen concernverband.