BTW Duitsland-wijzigingen internationaal

16 juli 2019

De BTW (omzetbelasting) is een in Europees verband geregelde belasting, die constant in beweging is. In de praktijk lopen veel ondernemers tegen de uitzonderingen aan die in elke EU-lidstaat gelden, indien zij internationaal zakendoen.

Hieronder vermelden we de wijzigingen die het meest actueel en concreet zijn en waarmee u aan de slag moet, indien u grensoverschrijdende inkoop/verkooptransacties verricht.

1 januari 2020: quick fixes in de Europese btw-wetgeving.

Vereenvoudiging voor call-off stock

Dit is de situatie, dat een leverancier voorraad overbrengt naar een opslag in een ander EU-land en ten tijde van het vervoer weet wie de afnemer is aan wie de goederen in dat land worden geleverd, hoewel de levering pas plaatsvindt op het moment dat de afnemer de goederen uit de opslag haalt. De leverancier blijft dus eigenaar van de goederen, totdat de afnemer de goederen uit de voorraad haalt. Met ingang van 2020 hoeft de verkoper zich niet te laten registreren in het land van de afnemer.

Vereenvoudiging ketentransacties

Indien 3 ondernemers in 3 verschillende EU-landen als keten goederen aan elkaar factureren (A -> B -> C) en het feitelijk vervoer vindt direct van A naar C plaats, dan speelt deze situatie. Het intracommunautaire vervoer wordt aan een van de schakels toegewezen om te bepalen wie het nultarief moet toepassen. Per 2020 geldt: standaard aan de schakel A - B, tenzij B een btw-nummer uit het land van A aan A geeft. Het blijft wel nog van belang om te bepalen in welke schakel het vervoer wordt geregeld, indien er sprake is van andere ketentransacties, bijvoorbeeld de ABCDE-etc.-transacties. Tot slot: deze quick fix heeft geen gevolgen voor de reeds bestaande vereenvoudigde ABC-regeling.

Documentatie nultarief

Er komen geharmoniseerde regels voor het bewijs van de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen.

BTW-identificatienummer afnemer verplicht

Vermelding van het btw-ID-nummer (uit een ander land dan het land waar het vervoer begint) van de afnemer op de factuur en in de Opgaaf ICP wordt nu echt verplicht voor de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen door de leverancier.

Voornoemde quick fixes leiden tot meer duidelijkheid bij ondernemers over wat er van hen wordt verwacht en tot meer efficiënte supply chains. Wij zien het daarom als een kans voor ondernemers die hun zaken op orde hebben om zich op professionaliteit te kunnen onderscheiden.

Voorbeeld: het niet toepassen van het nultarief door de leverancier bij internationale leveringen, leidt tot weigering van de teruggaaf van ten onrechte in rekening gebrachte buitenlandse btw bij de afnemer. Een extra kostenpost dus! Ondernemers die hun processen en systemen op orde hebben, verkopen méér over de grens of kopen vanuit het buitenland gunstiger in.

Dit artikel is niet uitputtend bedoeld. Vele (inter-)nationale wijzigingen en toekomstige ontwikkelingen hebben wij niet vermeld. Wilt u zich laten bijpraten, maak dan een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek met een van onze adviseurs.