Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

BTW Duitsland-wijzigingen internationaal

16 jul 2019 | BTW

Update 2-6-2021

De BTW (omzetbelasting) is een in Europees verband geregelde belasting, die constant in beweging is. In de praktijk lopen veel ondernemers tegen de uitzonderingen aan die in elke EU-lidstaat gelden, indien zij internationaal zakendoen.

Hieronder vermelden we de wijzigingen die het meest actueel en concreet zijn en waarmee u aan de slag moet, indien u grensoverschrijdende inkoop/verkooptransacties verricht.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe EU-regeling voor btw bij e-commerce. Een belangrijk thema dat wijzigt, is de regeling van de afstandsverkopen. Dat is de btw-situatie waarbij u goederen binnen de EU aan buitenlandse particulieren levert. Er zijn overigens meerdere wijzigingen, maar die zullen wij hier niet bespreken.

Situatie tot 1 juli 2021

Levert u goederen die al in de EU zijn aan particuliere klanten in een ander EU-land? Vervoert u de goederen bovendien zelf of laat u dat doen voor uw rekening? Als u onder de omzetdrempel van het leveringsland blijft, berekent u nu de Nederlandse btw en doet u de Nederlandse btw-aangifte. Zodra uw omzet meer wordt dan het drempelbedrag per land, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen hebt geleverd. Ieder EU-land heeft een eigen omzetdrempel. De drempels zijn doorgaans €35.000 en €100.000.

Situatie vanaf 1 juli 2021

De omzetdrempels per EU-land vervallen. Er komt één EU-omzetdrempel van €10.000 per kalenderjaar voor alle EU-landen samen. Daarbij gaat het om de omzet van goederen die al binnen de EU zijn. En die u levert aan klanten in andere EU-landen die geen btw-aangifte hoeven te doen, zoals particulieren. Bovendien moet u zelf het vervoer van deze goederen regelen. Hierbij telt u op uw mogelijke omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen. Is deze omzet maximaal €10.000 dan berekent u de Nederlandse btw en doet u de Nederlandse btw-aangifte.
Zodra uw gehele EU-omzet meer dan €10.000 wordt, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen of digitale diensten hebt geleverd.
U mag (dus niet moet) voor uw btw-aangifte de nieuwe Unieregeling gebruiken. Dan kunt u binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen. De Nederlandse belastingdienst stuurt uw melding en betaalde btw door naar de belastingdiensten van de betreffende buitenlanden, bijvoorbeeld Duitsland.

Is de Unieregeling bij afstandsverkopen een verplichting?

Het voordeel van toepassing van de Unieregeling is, dat u zich niet in elk EU-land apart voor btw-doeleinden moet registeren. Let wel op, dat toepassing van de Unieregeling geen verplichting is!

  • Het kan immers zo zijn, dat u niet aan de voorwaarden voldoet of zich wegens andere btw-transacties in Duitsland moet registreren, bijvoorbeeld bij binnenlandse leveringen in Duitsland;
  • Ook verplichten Duitse platforms hun niet-Duitse klanten een Duits btw-identificatienummer (het UID-Nummer) aan te vragen (dit is een extra Duits btw-nummer, als aanvulling op het basis Duitse btw-nummer, het Steuernummer!). Vooralsnog geldt dit ook voor Nederlandse e-commerce ondernemers. De platforms dreigen met verbanning van de platforms, indien het nummer niet wordt meegedeeld.

Moet u zich registreren voor de Unieregeling bij btw-afstandsverkopen?

U moet zich registreren als u de Unieregeling wilt gebruiken. Registreren kan vanaf 1 april 2021 bij de Nederlandse belastingdienst.
Kan een fiscale eenheid voor de btw deelnemen aan de Unieregeling bij btw-afstandsverkopen?
Als Nederlandse fiscale eenheid voor de btw, kunt u niet deelnemen aan de Unieregeling van het éénloketsysteem. De ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich uiteraard wel aanmelden. Bij de registratie geeft u het btw-identificatienummer van de onderneming door en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

Samengevat – Zo gebruikt u de Unieregeling bij btw-afstandsverkopen

U mag de Unieregeling gebruiken als het om zogenoemde btw-afstandsverkopen gaat. Dat betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U levert goederen die al in de EU zijn – aan een klant in een ander EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto”s en motoren. En ook niet voor “montageleveringen”, zoals zonneschermen.
  • U zorgt zelf voor de verzending van uw producten.
  • Met de Unieregeling meldt u ieder kwartaal de btw voor al deze leveringen. En betaalt die in 1 keer. Terugvragen van voorbelasting regelt u niet met de Unieregeling. Hiervoor volgt een u aparte procedure.

1 januari 2020: quick fixes in de Europese btw-wetgeving.

Vereenvoudiging voor call-off stock

Dit is de situatie, dat een leverancier voorraad overbrengt naar een opslag in een ander EU-land en ten tijde van het vervoer weet wie de afnemer is aan wie de goederen in dat land worden geleverd, hoewel de levering pas plaatsvindt op het moment dat de afnemer de goederen uit de opslag haalt. De leverancier blijft dus eigenaar van de goederen, totdat de afnemer de goederen uit de voorraad haalt. Met ingang van 2020 hoeft de verkoper zich niet te laten registreren in het land van de afnemer.

Vereenvoudiging ketentransacties

Indien 3 ondernemers in 3 verschillende EU-landen als keten goederen aan elkaar factureren (A -> B -> C) en het feitelijk vervoer vindt direct van A naar C plaats, dan speelt deze situatie. Het intracommunautaire vervoer wordt aan een van de schakels toegewezen om te bepalen wie het nultarief moet toepassen. Per 2020 geldt: standaard aan de schakel A – B, tenzij B een btw-nummer uit het land van A aan A geeft. Het blijft wel nog van belang om te bepalen in welke schakel het vervoer wordt geregeld, indien er sprake is van andere ketentransacties, bijvoorbeeld de ABCDE-etc.-transacties. Tot slot: deze quick fix heeft geen gevolgen voor de reeds bestaande vereenvoudigde ABC-regeling.

Documentatie nultarief

Er komen geharmoniseerde regels voor het bewijs van de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen.

BTW-identificatienummer afnemer verplicht

Vermelding van het btw-ID-nummer (uit een ander land dan het land waar het vervoer begint) van de afnemer op de factuur en in de Opgaaf ICP wordt nu echt verplicht voor de toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen door de leverancier.

Voornoemde quick fixes leiden tot meer duidelijkheid bij ondernemers over wat er van hen wordt verwacht en tot meer efficiënte supply chains. Wij zien het daarom als een kans voor ondernemers die hun zaken op orde hebben om zich op professionaliteit te kunnen onderscheiden.

Voorbeeld: het niet toepassen van het nultarief door de leverancier bij internationale leveringen, leidt tot weigering van de teruggaaf van ten onrechte in rekening gebrachte buitenlandse btw bij de afnemer. Een extra kostenpost dus! Ondernemers die hun processen en systemen op orde hebben, verkopen méér over de grens of kopen vanuit het buitenland gunstiger in.

Dit artikel is niet uitputtend bedoeld. Vele (inter-)nationale wijzigingen en toekomstige ontwikkelingen hebben wij niet vermeld. Wilt u zich laten bijpraten, maak dan een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek met een van onze adviseurs.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BTWBTW Duitsland-wijzigingen internationaal