BTW Duitsland: online handel en webshops, afstandsverkopen, Amazon

9 mei 2019

Veel ondernemers ontwikkelen naast hun bestaande handel terecht activiteiten op het gebied van online handel. Andere ondernemers hebben uitsluitend een webshop, afhankelijk van hun business model. Zij hebben gemeen, dat Nederland doorgaans te klein is en de groei ook in het buitenland moet worden gezocht. Als eerste wordt dan aan Duitsland gedacht. Dit leidt vaak tot Duitse btw-gevolgen, wat voordelig kan zijn. Wij zullen de grensoverschrijdende situatie Nederland-Duitsland wat betreft leveringen aan Duitse particulieren hieronder toelichten.

Indien uw Nederlandse onderneming aan Duitse ondernemers goederen verkoopt, is er niets aan de hand. U weet dat u dan met het 0%-tarief uw goederen naar Duitsland moet leveren, ook als er sprake is van online handel. Indien uw webshop echter succesvol veel bestellingen van Duitse particulieren ontvangt, loopt u tegen de regeling van de afstandsverkopen aan.

Wat houdt de regeling voor afstandsverkopen in?

Als u aan Duitse particulieren goederen levert, moet u in beginsel 21% Nederlandse btw aan de Duitse particulier in rekening brengen. U bent immers in Nederland gevestigd en het betreft een B2C-levering. De uitzondering hierop betreft de regeling voor afstandsverkopen. Bij afstandsverkopen berekent u niet de btw van Nederland, maar de btw van Duitsland. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u verkoopt in een kalenderjaar voor meer dan het drempelbedrag van € 100.000 aan Duitse particulieren;
  • u levert de goederen zelf af bij de koper in Duitsland en/of het vervoer naar de Duitse particulier komt voor uw rekening;
  • u levert goederen met uitzondering van de volgende goederen: nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen, accijnsgoederen en goederen die onder de margeregeling vallen. Deze goederen tellen niet mee voor de drempelbedragen.

Levert u vanuit magazijnen van Amazon in Duitsland?

De regeling van de afstandsverkopen is dan (vanuit Nederlandse optiek) niet op u van toepassing. U wordt dan direct btw-plichtig in Duitsland, omdat u uw voorraad overbrengt naar het Duitse magazijn. Let op: indien Amazon de voorraad in Duitsland ongevraagd naar Polen etc. verplaatst, wordt u ook in Polen etc. btw-plichtig!

Wat te doen als de regeling voor afstandsverkopen naar Duitsland op u van toepassing is?

U moet zich dan registreren bij de Duitse belastingdienst, Duitse btw aan uw Duitse particuliere klanten in rekening brengen, in Duitsland btw-aangiftes doen en de Duitse factuurvereisten in acht nemen.

Hoe lang geldt de regeling voor afstandsverkopen in Duitsland?

Gaat u in een jaar over de drempel van € 100.000 heen? Dan geldt in het volgende jaar geen drempelbedrag. U betaalt dan over alle afstandsverkopen Duitse btw.

Wat zijn de drempelbedragen bij afstandsverkopen tussen Nederland en Duitsland?

Om te voorkomen dat u zich voor kleine leveringen direct bij de Duitse belastingdienst moet registreren, hebben de EU-landen drempelbedragen in het leven geroepen. Tot aan die drempelbedragen mag u Nederlandse btw in rekening brengen. Daarboven moet u Duitse btw (of die van een ander EU-land) aan de klant in rekening brengen. Tussen Nederland en Duitsland geldt over en weer een drempelbedrag van € 100.000. Dat is prettig: bijvoorbeeld België hanteert een drempelbedrag van slechts € 35.000. Onthoud dat de drempelbedragen per EU-land verschillen. De drempelbedragen vindt u op de website van de Europese Commissie.

Meteen kiezen voor Duitse btw dus afstandsverkopen zonder drempelbedragen?

U kunt kiezen om over al uw afstandsverkopen Duitse btw te berekenen, ook als u niet over het drempelbedrag heengaat. Meldt dit dan wel vooraf bij de Nederlandse belastingdienst. Als u verwacht ruimschoots over het drempelbedrag van € 100.000 heen te gaan en wilt zich vanaf de start strategisch goed positioneren, kies er dan voor om altijd Duitse btw over uw afstandsverkopen in rekening te brengen. De Duitse btw-tarieven zijn bovendien lager dan in Nederland. Hierna doet u over de Duitse afstandsverkopen btw-aangifte in Duitsland.

Blijft de regeling voor afstandsverkopen naar Duitsland bestaan?

Per 1-7-2021 zal deze regeling veranderen. Vanaf die datum moet er altijd meteen Duitse btw in rekening worden gebracht. Eén uitzondering: uw buitenlandse jaaromzet aan EU-particulieren (Duitsland en alle andere EU-landen samen) blijft onder de € 10.000. Vanaf die datum hoeft u niet meer in alle EU-landen btw-aangiftes te doen: u doet dan btw-aangifte bij en betaalt aan de Nederlandse belastingdienst, die de Duitse, Franse, Oostenrijkse, etc. btw aan de betreffende buitenlandse belastingdiensten doorbetaalt.

Wilt u zich laten adviseren over uw internationale btw-transacties, dan bent u welkom in ons mooie pand in Nijmegen. Wij zullen dan samen met u al uw handelstransacties analyseren, dus niet alleen uw afstandsverkopen naar Duitsland. Het wordt dan duidelijk in welk (buiten)land u btw betaalt en aan welke verplichtingen u moet voldoen. Ongewenste btw-gevolgen kunnen wellicht voorkomen worden. Goede raad op btw-gebied biedt kansen en bespaart u zorgen.