Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Wij berekenen uw bruto en netto salaris – adviespakket ‘Werken in Duitsland’.

30 okt 2013 | Grensoverschrijdend werken

Gaat u een dienstverband aan bij een Duitse werkgever of krijgt u te maken met een uitzending/detachering naar Duitsland? In de meeste gevallen krijgt u te maken met belastingheffing in Duitsland voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zijn er in sommige gevallen ook sociale premies in Duitsland af te dragen.

Uit onze ervaringen blijkt dat men vaak niet weet wat de fiscale gevolgen zijn van een dienstverband in Duitsland. U weet mogelijk niet wat u netto overhoudt van uw toekomstige brutosalaris uit Duitsland of wat u bruto moet verdienen om een vergelijkbaar nettoloon over te houden. Als u niet weet hoe uw salaris in Duitsland wordt belast en of u wel óf niet verzekeringsplichtig wordt voor de sociale zekerheidswetgeving in Duitsland, daar kunnen wij mee helpen.

Op grond van onze jarenlange ervaring hebben wij intussen het adviespakket ‘Werken in Duitsland’ kunnen ontwikkelen voor werknemers die grensoverschrijdend werken tussen Nederland en Duitsland. Dit omvat onder meer het bepalen van uw belastingplicht, het bepalen van uw sociale verzekeringsplicht en het maken van salarisberekeningen in Duitsland én Nederland.

Wij kunnen voor u berekenen wat u bruto of netto gaat verdienen. Tevens kunnen wij beoordelen in welk land uw sociale verzekeringsplicht ligt. Daarnaast kunnen wij de gevolgen voor uw Nederlandse situatie doorrekenen, waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met hypotheekrenteaftrek. Ook kunnen wij voor u bekijken welke opties er bestaan om uw salaris fiscaal te optimaliseren. Denk hierbij aan salary-split situaties, waarbij uw salaris wordt verdeeld over Nederland en Duitsland op basis van uw feitelijke werkzaamheden. Hiermee kunnen fiscale voordelen worden behaald en betaalt u minder belasting over uw inkomen.

Graag gaan wij samen met u en uw werkgever aan tafel om u te begeleiden bij alle administratieve en fiscale verplichtingen van uw tewerkstelling in Duitsland. Meestal krijgen wij de opdracht van de werkgever, maar wij werken ook voor werknemers.

Heeft u interesse in ons adviespakket ‘Werken in Duitsland’? Vul dan ons contactformulier in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 30-10-2013

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenWij berekenen uw bruto en netto salaris – adviespakket ‘Werken in Duitsland’.