Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Bronbelasting Duitsland: Kapitalertragsteuer

17 okt 2016 | Grensoverschrijdend ondernemen

Kapitalertragsteuer is een vorm van Duitse bronbelasting en wordt geheven over winstuitkeringen, rente-inkomsten en andere uitbetalingen van kapitaal. Het meest bekende voorbeeld is de situatie waarin een Duitse GmbH dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. De vennootschap is in deze gevallen verplicht om 25% Kapitalertragsteuer over het bruto dividend in te houden en af te dragen. In sommige gevallen kan er een lager tarief of vrijstelling worden toegepast.

Bronbelasting Duitsland: Kapitalertragsteuer en Belastingverdrag Nederland-Duitsland

Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland bepaalt in Nederlands-Duitse situaties welk land belasting mag heffen over kapitaalopbrengsten. Een dividenduitkering betaald door een Duitse GmbH aan een Nederlandse aandeelhouder-B.V. mag volgens het Belastingverdrag Nederland-Duitsland in Nederland worden belast. Echter, Duitsland heeft het recht op een beperkte bronheffing als uitbetalende land. Afhankelijk van de situatie bedraagt het tarief 15%, 10% of 5% Kapitalertragsteuer (in tegenstelling tot het nationale tarief van 25%).

Bronbelasting Duitsland: Kapitalertragsteuer en Europese Moeder-dochter Richtlijn

De Europese Moeder-dochter Richtlijn bepaalt dat er geen bronheffing mag worden ingehouden op dividenduitkeringen in de verhouding tussen een moedervennootschap (holding B.V.) en een dochtervennootschap (GmbH), mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Wanneer een Nederlandse aandeelhouder-B.V. voor 100% deelneemt in een Duitse GmbH, dan wordt het Duitse bronbelastingtarief verder verlaagt tot 0%. De Nederlandse B.V. zal dan een vrijstelling, ook wel Freistellungsbescheinigung für Kapitalerträge, moeten aanvragen bij de Duitse fiscus. Bij de B.V. zal het deelnemingsdividend in Nederland onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Bronbelasting Duitsland: Kapitalertragsteuer en antimisbruikbepalingen Duitsland

Antimisbruikbepalingen zijn regelingen in Verdragen en in nationale belastingwetgeving die het ontwijken van belasting tegen moeten gaan. Op basis van de hierboven genoemde Moeder-dochterrichtlijn mogen Europese lidstaten voorwaarden stellen aan het 0%-tarief. De Duitse belastingwetgeving kent veel van deze antimisbruikbepalingen, zoals de beruchte antimisbruikbepaling in §50d Einkommensteuergesetz. Een voordeel uit een Belastingverdrag of Europese Richtlijn wordt door Duitsland niet toegekend, indien volgens Duitsland sprake is van ‘oneigenlijk gebruik’. Bijzondere aandacht verdient bijvoorbeeld een dividenduitkering door een Duitse GmbH aan een Nederlandse holding B.V. die geen eigen economische activiteiten heeft. Mogelijk drukt er dan nog een stuk Duitse bronheffing van 5% Kapitalertragsteuer op de dividenduitkering aan de Nederlandse B.V.

Bronbelasting Duitsland: restitutieprocedure / Rückerstattung Kapitalertragsteuer

De Duitse belastingwetgeving schrijft voor dat een Duitse vennootschap 25% Kapitalertragsteuer inhoudt en afdraagt over een dividenduitkering, zelfs indien er een verlaagd bronheffingspercentage geldt. De ontvanger van het dividend kan dan achteraf om teruggaaf verzoeken bij het Finanzamt, de Duitse fiscus. Deze restitutieprocedure, ook wel Rückerstattungsverfahren, kan tijdrovend zijn en moet voor iedere dividenduitkering worden gedaan. In de praktijk blijkt dat het Finanzamt een hoop vragen stelt over de juridische structuur en de bedrijfseconomische activiteiten van de betrokken vennootschappen en groepsmaatschappijen.

Bronbelasting Duitsland: vrijstellingsprocedure / Freistellung Kapitalertragsteuer

Vrijstelling om (de volledige) Kapitalertragsteuer in te houden is ook mogelijk. Onder voorwaarden kan de uitkerende vennootschap in Duitsland voor een periode van maximaal 3 jaar hiervan worden vrijgesteld. De Nederlandse aandeelhouder van het dividend in ons voorbeeld moet daar een verzoek voor indienen bij de Duitse fiscus. Indien dit verzoek ingewilligd wordt, geldt gedurende een bepaalde periode een verlaagd bronheffingspercentage van 15%, 10%, 5% of zelfs 0%. Een vrijstellingsprocedure heeft grote voordelen voor de Nederlandse aandeelhouder en de Duitse uitkerende vennootschap, omdat de vrijstelling voor een langere periode wordt afgegeven en dus voor meerdere dividenduitkeringen kan gelden.

Bent u ondernemer of als adviseur bij de ondernemer betrokken? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend ondernemenBronbelasting Duitsland: Kapitalertragsteuer