Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Belastingvrijstelling en werknemers van internationale organisaties

7 feb 2024 | Fiscaal

Als u voor een internationale organisatie werkt, komt u mogelijk in aanmerking voor de ‘diplomatenvrijstelling’. Buitenlandse werknemers van internationale volkenrechtelijke organisaties kunnen in Nederland belastingvrijstellingen genieten.

Belastingvrijstelling: de diplomatenvrijstelling

De diplomatenvrijstelling, onderdeel van het Verdrag van Wenen over diplomatiek verkeer, biedt diplomaten en personeel van internationale volkenrechtelijke organisaties bepaalde fiscale privileges. Nederland heeft met diverse in Nederland gevestigde internationale organisaties afspraken gemaakt over belastingvrijstellingen voor hun werknemers.

Internationale organisaties en belastingvrijstelling in Nederland

Nederland is thuisbasis voor een breed spectrum aan internationale organisaties, waaronder juridische instituten zoals het Internationaal Gerechtshof, EU-instellingen zoals het Europees Geneesmiddelenbureau en Europol, en andere organisaties zoals het Europees Octrooibureau (EOB). Dankzij specifieke overeenkomsten, zoals de zetelovereenkomst met het EOB, kunnen werknemers van deze organisaties profiteren van fiscale voordelen.

Hoe de diplomatenvrijstelling in Nederland uitwerkt

Bent u uit het buitenland gekomen en heeft u een AO-status of een BO-status? Dan zijn er verschillende belastingvrijstellingen van toepassing. Deze vrijstellingen zijn gekoppeld aan uw verblijfsstatus in Nederland en kunnen variëren van volledige tot gedeeltelijke ontheffingen op inkomstenbelasting, omzetbelasting, en andere belastingen. De specifieke voordelen hangen af van uw persoonlijke situatie.

Naast de vrijstelling voor uw salaris van de internationale organisatie in box 1 (inkomen uit werk en woning), omvat de regeling gedeeltelijke vrijstellingen in box 2 (betreffende aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen). Bovendien kunt u (gedeeltelijke) vrijstellingen genieten voor de omzetbelasting, accijnzen, invoerrechten, motorrijtuigenbelasting en kansspelbelasting.

Aandachtspunten voor werknemers, hun partners en gezinsleden

Voor medewerkers van internationale organisaties met inkomsten uit meerdere bronnen zijn er belangrijke fiscale aandachtspunten. Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van mogelijke fiscale gevolgen. Bijzonderheden kunnen zich voordoen bij inkomsten die betrekking hebben op Nederland (en dus niet vrijgesteld worden), inkomsten uit het buitenland (en de fiscale behandeling in het buitenland), alsmede de combinatie met ondernemen en/of investeren. Ook voor hun partners en gezinsleden is de fiscale positie relevant, omdat zij ook (gedeeltelijk) vrijgesteld kunnen worden.

Conclusie

De belastingregelingen voor werknemers van internationale organisaties kunnen uw netto-inkomen verhogen, maar maken ook uw situatie en aangifte soms complexer. Als u bij een internationale volkenrechtelijke organisatie werkt, is het verstandig professioneel advies in te winnen om uw fiscale positie te optimaliseren. Wij staan klaar om u te helpen met het beoordelen van uw situatie en het voorbereiden van uw belastingaangifte.

NeD Tax ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Als u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalBelastingvrijstelling en werknemers van internationale organisaties