Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Belastingplicht voor buitenlandse aandeelhouders van een BV

8 feb 2024 | Fiscaal

Belastingplicht voor buitenlandse aandeelhouders kan ontstaan wanneer een Nederlandse vennootschap buitenlandse aandeelhouders heeft. De specifieke regelgeving rondom het ’technisch aanmerkelijk belang’ kan dan van toepassing zijn. Dit betekent dat buitenlandse aandeelhouders onder bepaalde omstandigheden een belastingplicht kunnen hebben via de Nederlandse vennootschapsbelasting voor inkomsten uit hun deelneming, zoals dividenduitkeringen of de verkoop van aandelen.

Belastingplicht en aanmerkelijk belang

Een aanmerkelijk belang verwijst naar een aandelenbelang van minimaal 5% dat een natuurlijk persoon, al dan niet samen met een partner, houdt in een vennootschap of coöperatie. Dit omvat niet alleen aandelenbezit, maar ook winstrechten, opties en genotsrechten die vergelijkbare belangen vertegenwoordigen. Over het inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belasting geheven.

Buitenlandse aandeelhouders en technisch aanmerkelijk belang

Een technisch aanmerkelijk belang bestaat wanneer een buitenlandse entiteit (vennootschap of lichaam) een aanmerkelijk belang heeft in een Nederlandse vennootschap met als (hoofd)doel belastingontwijking. Cruciaal is dat dit belang deel uitmaakt van een kunstmatige constructie of constructiereeks.

Doel van de regeling voor buitenlandse aandeelhouders

Deze regeling is bedoeld om misbruik te voorkomen, zoals het ontwijken van dividendbelasting door het tussenschuiven van buitenlandse entiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een natuurlijk persoon een niet-actieve buitenlandse holding in de structuur schuift om een aandelenbelang in een Nederlandse B.V. aan te houden. De technisch ab-regeling beoogt ervoor te zorgen dat inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap eerlijk belast worden, ongeacht de complexiteit van de internationale bedrijfsstructuur.

Wat zijn de gevolgen van een technisch aanmerkelijk belang?

Buitenlandse aandeelhouders met een technisch aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap worden belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting over inkomsten zoals dividend en verkoopwinsten.

Internationale context en belastingverdragen

In Europese verhoudingen geldt de Europese Moeder-Dochterrichtlijn. Die bepaalt o.a. dat dividenduitkeringen door een dochtervennootschap uit de ene EU-lidstaat aan een moedervennootschap in de andere EU-lidstaat worden vrijgesteld. De regels van de Moeder-Dochterrichtlijn gelden echter niet in het geval van misbruik. Wat precies onder misbruiksituaties wordt verstaan, wordt dus bepaald door de nationale wetgever.

Daarnaast geldt in internationale situaties meestal een belastingverdrag tussen Nederland en het andere land, bijvoorbeeld Duitsland. Vaak wordt een verlaagd tarief of een vrijstelling opgenomen voor dividenduitkering door een Nederlandse vennootschap als de aandeelhouder een vennootschap is met een bepaald aandelenbelang.

In het Belastingverdrag Nederland-Duitsland is een antimisbruikbepaling opgenomen, waardoor geen verlaagd bronheffingentarief kan worden toegepast. Het (tariefs)voordeel was het voornaamste doel van een constructie of transactie. De technisch ab-regeling kan daardoor ook in relatie met Duitsland toepassing vinden.

Technisch aanmerkelijk belang en ontwikkelingen

De technisch ab-regeling is in de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt en de voorwaarden zijn in de rechtspraak verder ingevuld. Uit recente jurisprudentie in het kader van de dividendbelasting is duidelijker geworden wanneer een misbruiksituatie aan de orde kan zijn. Wanneer een buitenlandse aandeelhouder een materiële onderneming drijft en het aandelenbelang in de Nederlandse vennootschap ‘functioneel toerekenbaar’ is aan de eigen ondernemingsactiviteiten, dan zullen fiscale motieven niet leidend zijn. In overige gevallen kunnen er problemen ontstaan voor de buitenlandse aandeelhouder, waardoor de regeling van het technisch aanmerkelijk belang kan spelen.

Heeft u een buitenlandse entiteit met een substantieel aandelenbelang in een Nederlandse vennootschap? Voorkom verrassingen en zorg ervoor dat u volledig op de hoogte bent van de fiscale implicaties. Laat uw internationale concernstructuur beoordelen door onze experts. Vul het contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met u.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalBelastingplicht voor buitenlandse aandeelhouders van een BV