Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Wwft: Belastingadviseur als poortwachter

20 jan 2023 | Artikelen

Als belastingadviseur heeft NeD Tax, net als bijvoorbeeld notarissen, advocaten en banken, een poortwachtersfunctie. Dat houdt in dat wij op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een klantacceptatieproces met u moeten doorlopen. De Wwft moet zorgen voor meer zicht op illegale geldstromen en het risico op witwassen en terrorismefinanciering beperken.

Wat houdt het klantacceptatieproces op basis van wwft van NeD Tax in?

Op basis van de Wwft moeten wij al onze klanten identificeren en hun identiteit verifiëren, of u nu een particuliere of een zakelijke klant bent. Wij moeten weten met wie wij zaken doen. Bij zakelijke klanten moeten we ook de hele bedrijfsstructuur in kaart brengen en achterhalen wie de UBO’s (uiteindelijke belanghebbenden) in een organisatie zijn.

Naast het identificeren en verifiëren van uw identiteit leggen wij vast waar u woont, waar uw bedrijf gevestigd is en waar de UBO’s wonen. Als u een zakelijke klant bent willen wij weten in welke branche u actief bent en wat de producten en diensten zijn die u aanbiedt.

Transacties met inbreng groter dan € 10.000? Dan Verklaring herkomst eigen middelen

Bij transacties met een eigen inbreng die groter is dan € 10.000, zijn wij op basis van de Wwft verplicht te achterhalen waar het geld vandaan komt. Dat geld kan bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de verkoop van een woning of opgenomen uit uw bedrijf. Ook hier gaat het om het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Wat betekenen UBO en PEP?

UBO is een Engelse afkorting en betekent Ultimate Beneficial Owner. Dit is de eigenaar van een bedrijf of degene die zeggenschap en/of een belang heeft. Alle organisaties moeten zich registreren in een UBO-register. Elk EU-land heeft een UBO-register. Dit helpt fraude en witwassen te voorkomen.

De afkorting PEP komt van het Engelse Politically Exposed Person, in het Nederlands een Politiek Prominent Persoon. Dat is iemand die een prominente politieke functie bekleedt of heeft bekleed, zoals bijvoorbeeld een minister of een lid van het bestuur van een politieke partij. Ook de familieleden en naaste geassocieerden van een Politiek Prominent Persoon worden aangemerkt als PEP.

Wwft en uw privacy

Wij begrijpen dat ons klantacceptatieproces om privacygevoelige informatie vraagt. Ons verzoek om deze informatie is niet in strijd met de AVG. In wet- en regelgeving is namelijk vastgelegd, dat ook belastingadviseurs hieraan moeten voldoen. Overigens zouden wij ook zonder de Wwft veel van deze gegevens hebben opgevraagd, omdat zij nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

ArtikelenWwft: Belastingadviseur als poortwachter