Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Afschaffing van de inkeerregeling voor buitenlandse zwartspaarders

6 dec 2017 | Fiscaal

De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft voor buitenlandse zwartspaarders die hun buitenlandse box 3-vermogen (bijvoorbeeld buitenlandse spaarrekeningen) hebben verzwegen in hun aangifte inkomstenbelasting. De afschaffing wordt gemotiveerd met de hedendaagse maatschappelijke opvattingen over belastingontwijking. De pakkans is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen voor mensen die in het buitenland vermogen hebben zonder daarover in Nederland belasting te hebben betaald. Verder zijn in de afgelopen jaren op internationaal niveau meer afspraken gemaakt over internationale gegevensuitwisseling.

Afschaffing van de inkeerregeling: wat is de inkeerregeling?

Nederlanders met niet-aangegeven inkomsten kunnen onder de inkeerregeling zonder strafvervolging hun inkomsten melden. Een belangrijke groep die van deze regeling gebruik heeft gemaakt wordt ook wel aangeduid als ‘de buitenlandse zwartspaarder’. Jarenlang was het inkeren van buitenlands box 3-vermogen boetevrij, maar vanaf belastingjaar 2009 ging het inkeren meestal gepaard met een gematigde boete. De boete bedroeg tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 60% van de verschuldigde inkomstenbelasting. Op 1 juli 2016 is in reactie op de Panama Papers de boete verhoogd tot 120% van de verschuldigde inkomstenbelasting.

Afschaffing van de inkeerregeling: de buitenlandse zwartspaarders

De inkeerregeling wordt afgeschaft voor de groep buitenlandse zwartspaarders. Het gaat om de gevallen waarin sprake is van buitenlandse inkomsten uit sparen en beleggen in box 3 die in Nederland aangegeven hadden moeten worden. Aanvankelijk zou de inkeerregeling integraal komen te vervallen, dus bijvoorbeeld ook voor niet-aangegeven inkomsten in box 1 en box 2. Echter, in de Tweede Kamer vond men dat er een veilige haven moest blijven bestaan voor belastingplichtigen die vrijwillig hun aangifte willen verbeteren ten aanzien van niet-aangegeven inkomsten. Er wordt bij vrijwillige verbetering van de aangifte binnen twee jaar geen boete opgelegd, mits de Belastingdienst niet op de hoogte is van de onjuiste aangifte. Deze vrijwillige verbetering geldt uitdrukkelijk niet voor de buitenlandse zwartspaarders.

Afschaffing van de inkeerregeling: voor welke groep?

De afschaffing van de inkeerregeling heeft gevolgen voor toekomstige belastingaangiften die met ingang van 1 januari 2018. De weg naar boeteoplegging (300% van de verschuldigde belasting) en strafrechtelijke vervolging staat open, indien opzettelijk het buitenlandse box 3-vermogen wordt verzwegen. Inkeren blijft voor de buitenlandse zwartspaarder op basis van overgangsrecht wel mogelijk voor aangiftes die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten worden gedaan.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalAfschaffing van de inkeerregeling voor buitenlandse zwartspaarders