Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Actuele wijziging Box 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang

16 nov 2023 | Fiscaal

De wet- en regelgeving rond Box 2 zijn veranderlijk, zo ook voor 2024. Bent u van plan om op korte termijn dividend uit te keren? Of wellicht uw aandelenpakket te verkopen? Dan doet u er goed aan om het juiste moment te kiezen. Lees in dit artikel welke wijzigingen er zijn en wat u als ondernemer moet doen om fiscale voordelen te behouden.   

Box 2 – inkomen uit aanmerkelijk belang  

In Nederland wordt inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) gerealiseerd wanneer een natuurlijk persoon ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap bezit. Dit kan ook gelden voor winstbewijzen of aandeelhouderschapsrechten. Daarnaast moet het gaan om een zogenaamde aanmerkelijk-belanghouder, wat betekent dat de persoon of personen die de aandelen bezitten gezamenlijk 5% of meer van de aandelen in de vennootschap in bezit heeft of hebben.   

Een overzicht van de veranderingen in Box 2 voor 2024  

In 2023 bedraagt het belastingtarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2) 26,9%. Box 2 is o.a. van toepassing op voordelen uit het houden van aandelen in kapitaalvennootschappen vanaf een deelname van 5% in het gestorte kapitaal. Dit geldt voor aandelen in een Nederlandse B.V. of N.V., maar ook voor bijvoorbeeld de Duitse GmbH of Belgische B.V. als u woonachtig bent in Nederland. Zoals bij het vorige Belastingplan al bekend werd, zal het Box 2-tarief per 1 januari 2024 wijzigen. Vanaf 2024 wordt er namelijk een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd, met als doel een meer rechtvaardige belastingheffing voor ondernemers en aandeelhouders te creëren.  

Box 2 in 2024: Het tweeschijvenstelsel  

In het systeem tot 2024 wordt het inkomen uit Box 2 belast tegen een vast tarief, ongeacht de hoogte daarvan. Het nieuwe tweeschijvenstelsel zal bestaan uit een basistarief van 24,5% voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met € 67,000. Voor het meerdere geldt een toptarief van 33%. Onder het vorige belastingplan zou het toptarief overigens 31% worden, en is dus nog met 2 procentpunten gestegen.  

Vergelijking van de nieuwe tarieven in Box 2  

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven en belastingschijven die van toepassing zijn in 2023 en 2024: 

Jaar   Schijfgrenzen  
Box 2 inkomen  
Tarief  
2023   Geen   26,9%  
2024   Alles tot € 67.000   24,5%  
  Alles vanaf € 67.000   33%  

 

Wanneer is het juiste moment om dividend uitkeren?  

Bent u van plan om op korte termijn dividend uit te keren? Of wilt u wellicht uw aandelenpakket te verkopen? Dan doet u er goed aan om het juiste moment te kiezen.  

  • Als u minder dan € 67.000 aan dividend gaat uitkeren, dan kunt u dit in ieder geval beter uitstellen tot 2024. Hetzelfde geldt voor een eventuele verkoopwinst op uw aandelen.  
  • Bent u van plan om meer uit te keren dan € 67.000? Ook tot bijna € 100.000 aan aanmerkelijk belanginkomen zal uitkeren in 2024 doorgaans voordeliger zijn.  
  • Bij € 100.000 of meer is het meestal gunstiger om nog in 2023 dividend uit te keren.  

Daarbij moet overigens worden meegenomen dat alle nog in 2023 uitkeerde winsten in 2024 worden belast in Box 3, omdat de peildatum voor Box 3 1 januari is. Inmiddels is het Box 3 tarief voor 2024 ook bekend, namelijk 36%. Uw beslissing hangt dus af van hoe hoog uw Box 3 heffing over de uitkering uitvalt. Doorgaans zal het om lager belaste banktegoeden gaan. Maar heeft u de uitgekeerde winst meteen belegd? Dan zal de Box 3 heffing hoger uitvallen. Het blijft dus rekenwerk.  

Wij hopen dat dit artikel u heeft geholpen om een duidelijk beeld te krijgen van het tweeschijvenstelsel in Box 2 vanaf 2024.  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de meest recente informatie? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief of raadpleeg een van onze belastingadviseurs voor specifiek advies via ons contactformulier of bel naar het nummer: +31 24 372 53 53.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalActuele wijziging Box 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang