Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

De 30%-regeling: netto voordelen voor buitenlandse werknemers

25 jun 2018 | Grensoverschrijdend werken

De 30%-regeling is al jarenlang een populaire loonbelastingregeling om buitenlandse werknemers aan te trekken. Veel expats in Nederland maken gebruik van de 30%-regeling en genieten daardoor fiscaal voordeel. Zij kunnen van hun werkgever maximaal 30% van het loon onbelast ontvangen in de vorm van een belastingvrije vergoeding. Deze regeling is in 2012 op belangrijke onderdelen gewijzigd. Het kabinet heeft het voornemen om de looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 in te korten.

Wat is de 30%-regeling?

De werkkostenregeling omvat de fiscale spelregels voor alles wat de werkgever aan een werknemer vergoedt of verstrekt. Bepaalde zaken kunnen onbelast worden vergoed of verstrekt. Er geldt een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van extraterritoriale kosten. Dit zijn de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst die een werknemer in het kader van zijn dienstbetrekking maakt. Een Nederlandse werkgever kan de werkelijk gemaakte kosten vergoeden of onder voorwaarden gebruik maken van een forfaitaire vergoeding onder de 30%-regeling.

Wanneer de 30%-regeling kan worden toegepast mag de werkgever maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding, onbelast uitkeren als netto kostenvergoeding. De 30%-regeling wordt in de meeste gevallen toegepast voor ingekomen werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen.*

*In bepaalde gevallen kan de 30%-regeling ook gelden voor Nederlandse werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden naar het buitenlands (zoals overheidsambtenaren, aangewezen werknemers die worden uitgezonden naar andere continenten, militairen, etc.). Hieronder concentreren wij ons op de buitenlandse werknemers die naar Nederland komen.

Welke voorwaarden stelt de 30%-regeling aan buitenlandse werknemers?

Een buitenlandse werknemer die naar Nederland komt moet allereerst over specifieke deskundigheid beschikken. Deze specifieke deskundigheid dient op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig zijn. De specifieke deskundigheid wordt aanwezig geacht indien het loon op jaarbasis meer bedraagt dan €37.296 (2018). Indien de werknemer een in het wetenschappelijk onderwijs Nederlandse mastergraad of een vergelijkbare buitenlandse titel heeft behaald en jonger is dan 30 jaar, geldt een lagere inkomenseis van €;28.350 (2018). Ongeacht de hoogte van het inkomen beschikt een werknemer ook over specifieke deskundigheid wanneer hij wetenschappelijk onderzoek doet bij bepaalde instellingen of in Nederland tewerkgesteld is als arts in opleiding tot specialist.

Let op: de hiervoor genoemde bedragen zijn exclusief de 30%-vergoeding die bovenop het loon komt. In de praktijk wordt bij toekenning van de 30%-regeling meestal het afgesproken bruto salaris verlaagd tot 70%. Voorbeeld: het afgesproken bruto salaris bedraagt €60.000. De Belastingdienst geeft een 30%-beschikking. Het bruto salaris wordt €42.000 en de onbelaste 30%-vergoeding bedraagt €18.000. Het salaris exclusief 30%-vergoeding voldoet daarmee aan de salariseis.

De tweede voorwaarde is dat de buitenlandse werknemer in de periode 24 maanden voorafgaande aan de tewerkstelling in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer (hemelsbreed) van de grens van Nederland moet hebben gewoond. Voor werknemers afkomstig uit België en Luxemburg is het niet meer mogelijk om een 30%-regeling aan te vragen. Veel werknemers uit bepaalde delen van Duitsland, met name de grensregio”s, komen hierdoor eveneens niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

Hoe wordt de 30%-regeling toegepast?

Een werknemer die aan de voorwaarden voldoet, moet samen met zijn werkgever een aanvraag indienen bij de Belastingdienst om de 30%-regeling te mogen toepassen. Als de Belastingdienst akkoord gaat, wordt een goedkeurende beschikking afgegeven voor maximaal 8 jaar afhankelijk van wanneer de aanvraag is ingediend. De 30%-regeling wordt vervolgens toegepast in de salarisadministratie door de werkgever.

Welke voordelen biedt de 30%-regeling nog meer?

Een expat die in Nederland komt wonen, kan onder de 30%-regeling kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Hierdoor wordt de buitenlandse werknemer behandeld als een buitenlands belastingplichtige voor box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en beleggen), zodat daaraan gerelateerde buitenlandse inkomsten niet in Nederland worden belast.

Verder kan de 30%-regeling een aantal zaken voor een niet-Europese werknemer vereenvoudigen. Een niet-Europees rijbewijs kan relatief eenvoudig omgezet worden in een Nederlands rijbewijs. Daarnaast zal een niet-Europese medewerker dankzij een 30%-regeling eerder in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland.

Wat verandert er aan de 30%-regeling vanaf 2019?

Het kabinet is van plan de looptijd van de 30%-regeling voor inkomende werknemers met ingang van 1 januari 2019 te verkorten van 8 jaar naar 5 jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel bestaande als nieuwe situaties. Tegelijkertijd wordt ook de looptijd om de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden verkort naar 5 jaar.

De Belastingdienst stuurt momenteel schriftelijke kennisgevingen naar werkgevers en werknemers die in het verleden een 30%-regeling hebben aangevraagd. Momenteel is onduidelijk of de aangekondigde wijziging daadwerkelijk wordt ingevoerd. Eind 2018 moet duidelijk worden of het voornemen wordt geeffectueerd.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenDe 30%-regeling: netto voordelen voor buitenlandse werknemers