Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Subsidieregeling voor de eerste stap naar Duitsland

Bedrijfsoprichting Duitsland

2 Connect Business Kamer van Koophandel Duitsland MKB Duitse markt subsidie bedrijven

In Nederland komt u mogelijk in aanmerking voor de aantrekkelijke subsidieregeling ‘2 Connect Business’. Deze regeling ondersteunt kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven om in Duitsland nieuwe markten aan te boren. 2 Connect Business houdt kort gezegd in dat u de helft van uw kosten van dienstverleners vergoed krijgt om succesvol in Duitsland zaken te kunnen doen. Hieronder bespreken wij globaal de aspecten van 2 Connect Business.

Wanneer komt u in aanmerking voor 2 Connect Business?

 • U bent een klein of middelgroot bedrijf in Nederland.
 • U bent actief in de industriële sector, de bouwsector (en aanverwant), de handel of dienstverlening.
 • U bent van plan de Duitse markt te betreden met uw producten en/of diensten.
 • Uw producten en/of diensten worden in Duitsland nog niet aangeboden via vaste distributiestructuren.
 • U heeft niet meer dan 250 medewerkers c.q. 100 fte’s.
 • U heeft geen deelnemingen van meer dan 25% in andere bedrijven.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?
U krijgt subsidie voor kosten van derden in het kader van het betreden van de Duitse markt. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor:

 • fiscaal en juridisch advies*;
 • marktonderzoek;
 • marketing;
 • entree- of reclamestrategie;het ontwerpen van flyers, brochures en websites;
 • etc.

*De kosten voor de dienstverlening van NeD Tax vallen hier (gedeeltelijk) onder.

Hoeveel bedraagt uw mogelijke subsidie?
2 Connect Business subsidieert 50% van uw subsidiabele kosten excl. btw. De maximale subsidie bedraagt €5.000.

Hoe komt u in aanmerking voor 2 Connect Business?
U kunt in aanmerking komen voor 2 Connect Business, indien u een aanvraag indient bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Uw aanvraag wordt vervolgens door de Kamer van Koophandel beoordeeld aan de door haar gehanteerde criteria.

Tot 30 juni 2014 kunt u nog gebruik maken van 2 Connect Business. Indien u op korte termijn serieuze plannen heeft om in Duitsland zaken te doen, raden wij u aan om naar de mogelijkheden van 2 Connect Business te kijken.

Heeft u vragen? Vul dan ons contactformulier in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 10 maart 2014

Laatste Artikelen

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.